top of page

รู้จักแอมเบอร์ ฟาร์ม

แอมเบอร์ ฟาร์ม เป็นบริษัทไทยสมัยใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญครบวงจรในธุรกิจกัญชง โดยมุ่งมั่นในการสร้างระบบการปลูกและผลิตกัญชงที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยความร่วมมือกับ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)” เราตั้งใจสร้างศูนย์กลางแห่งการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ก้าวทันกับความทันสมัยของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมกัญชงระดับนานาชาติ

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.png

เรื่องราวของเรา

แอมเบอร์ ฟาร์ม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่อุทิศชีวิตการทำงานให้กับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น

ด้วยการให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัย เราต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชงในเชิงการแพทย์ และประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยที่สามารถวางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

โดยจะใช้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพที่มาจากองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับระบบ endocannabinoid ภายในร่างกาย ซึ่งผลผลิตของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการนำไปใช้

ที่แอมเบอร์ ฟาร์ม คุณจะพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานกับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานได้จริง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับผู้บริโภค

Image by davide ragusa

วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการปลูกและผลิตกัญชงเพื่อการแพทย์แห่งอาเซียน

Image by David Gabrić

พันธกิจ

มุ่งพัฒนานวัตกรรมการปลูกกัญชง

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

รักษาคุณภาพระดับสูงสุด เพื่อใช้สำหรับการแพทย์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

bg.png

ทีมงานคุณภาพ

วัฒนธรรมในองค์กรของเรา เราเชื่อว่าทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมในการนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว โดยเริ่มจากการดูแลเอาใจใส่กันภายในองค์กร และส่งต่อเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณค่าองค์กร

machine.jpg

เทคโนโลยี

คุณภาพสูงสุด

เลือกใช้เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีห้องแล็บปฏิบัติการที่ครบครัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

AMBER Photo_๒๑๐๗๒๒_45.jpg

การพัฒนาศักยภาพ

การส่งต่อองค์ความรู้

ผสานความรู้และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ผสมผสานกับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และการเกษตร

S__45613346.jpg

ความยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคม

นำเสนอความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

download.png

การศึกษา

สนับสนุนงานวิจัย

ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการปลูกกัญชง บนสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยที่มุ่งประโยชน์ทางการแพทย์

S__45613352.jpg

ผลิตภัณฑ์

ควบคุมคุณภาพ

เน้นพัฒนาด้านนวัตกรรมและสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และส่งมอบคุณค่าที่เกินความคาดหมาย

วิถีของเรา

หลงใหลในสิ่งที่ทำ แบ่งปันความสุขกับทีมงาน

มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน เลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

bottom of page